Een Travellerspoint blog

5: Piazza del Popolo II

De Santa Maria del Popolo - kerk

We gaan door met de Bernini Route.

De mystieke teek'nen waarover het gedicht spreekt, zijn de vier elementen, waaruit men vroeger dacht dat alles was opgebouwd: Aarde, Lucht, Vuur en Water.

In de Santa Maria del Popolo - kerk bevindt zich onder andere de Chigi-kapel. De tombe van bankier Agostino Chigi (Siena, 1465 - 1560, Rome) en zijn broer, rijke beschermheren van de kunsten en de wetenschap. Rafaёl was de architect. Bernini de beeldhouwer. Vroeger heette de Chigi-kapel Capella della Terra, Kapel van de aarde.

Chigi_kape..erzicht.jpg
Een overzichtsfoto van de Chigi-kapel.
Met rechts de engel en Habakkuk en op de grond het duivelsgat

Chigi_kape..velsgat.jpg
Het duivelsgat

Op de deksel van het duivelsgat wordt een menselijk skelet met vleugels afgebeeld. De tekst spreekt boekdelen: ‘Mors aDCoeLos’ oftewel van de dood naar het hemelse leven. Als je alleen de hoofdletters van de tekst leest dan krijg je MDCL dus 1650. Dit is precies het jaar dat deze vloer gelegd werd en bovendien een heilig jaar. Natuurlijk is het wapenschild van de familie Chigi ook op het deksel te zien.

Chigi_kape..sterren.jpg
Een ring van sterren

Chigi_kape..ramiden.jpg
Pyramiden met de ellipsen van Galilei

Chigi_kape..wenkuil.jpg
Daniёl in de leeuwenkuil

Chigi_kape..Habakuk.jpg
De Engel en Habakkuk

Het apocriefe verhaal van Daniël en Habakkuk, Daniël 14: 31-37:
Zij wierpen hem in de leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven leeuwen, die men dagelijks twee lijken en twee schapen gaf; toen gaf men ze echter niets, opdat ze Daniël zouden verslinden. In Judea leefde toen de profeet Habakkuk. Hij had wat moes gekookt en enige broden in een schotel gebrokkeld en was daarmee op weg naar het veld om het aan de maaiers te brengen. Maar een engel van de Heer beval Habakkuk: ‘Breng het maal dat je daar hebt naar Babel, naar Daniël in de leeuwenkuil. Habakkuk antwoordde: ‘Heer, ik ben nooit in Babel geweest en de kuil is mij onbekend.’ Toen greep de engel hem bij de kruinharen vast en droeg hem met de snelheid van de geest naar Babel, waar hij hem boven de kuil plaatste.

Het vervolg:
Robert Langdon vond in het duivelsgat een vermoorde kardinaal, half ingegraven in de aarde en gestikt door een mond vol aarde.
"Laat engelen u wijzen wat u zocht"
De engel wijst de weg, zuidwestelijk naar een volgend altaar.

earth.jpg
Illuminati symbol: Earth

Geplaatst door jpvdhel 01:42 Gearchiveerd in Italië Reacties (0)

(Berichten 4 - 4 uit 7) « Pagina 1 2 3 [4] 5 6 7 »